Pravidla na VLNNĚ

Pravidla a zvyky na VLNNĚ

Lodě plují po mořích a vodách tisíce let, po celou tuto dlouhou dobu se vyvíjejí a s nimi i lidé žijící na nich. Lidé, kteří šli na vodu z nejrůznější důvodů, byli ve svých návycích i myšlení hluboce ovlivněni bojem s přírodním živlem, námořní službou a celým způsobem života, tolik rozdílným od usedlé stálosti “suchozemců”. Života chráněného, ale i ohraničeného lodí. Snad proto se na palubách lodí zrodila bohatá škála zvyklostí a tradic…

Na palubě VLNNY…

…zvyk, který dodržují snad všechny flotily světa a vychází z dob, kdy se v těsných kabinách zkosených stěn britských plachetních lodí připíjelo na krále; důstojníci vstávali, jak se dalo, ale přítomnému korunnímu princi to moc nešlo a pořádně se na pohupující lodi uhodil do hlavy o lodní žebro – jestli při tom zaklel, tradice nepraví…proto připíjíme zásadně v sedě, nevstáváme u stolu, jako na pevnině!

…k přípitku se váže ještě jedna tradice. Před dávnými léty se v důstojnických jídelnách denní dávka rumu pila před hlavním jídlem s přípitkem, který pronášel služebně nejstarší důstojník. Ale co si měl stále vymýšlet? A tak se během doby ustavil systém přípitků na každý den v týdnu:

pondělí – „Za vlast!“
úterý – „Na naše matky!“
středa – „Na nás!“
čtvrtek – „Na krále!“
pátek – „Na domovský přístav“
sobota – „Na milenky a ženy!“
neděle – „Na ty, kdo jsou na moři!“

Tradice přípitků již dávno zanikla, ale u nás na VLNNĚ ji ctíme…

…lodě se na moři potřebovaly nejen představit, ale i domluvit. V době zcela nedávné se tak konalo pomocí vlajek, které dokázaly říci vše. Nejznámější vlajkou je „modrý PETR“ a znamená, že loď je připravena k vyplutí…u nás na VLNNĚ, že je otevřeno a rádi Vás přivítáme.

… paluba na lodi je domovem, místem, které mnohdy znamenalo záruku života posádky. Proto se vždy kladl důraz na péči o loď, její údržbu a pravidelné odstraňování všech nedostatků. Tak jako u nás na VLNNĚ. Možná odtud vycházel vztah posádky ke své lodi.

…v bájích starých Řeků o plavbě za Zlatým rounem loď jménem Argo žije. Má myslící duši a mluví. Anglický jazyk používá pro loď jako výjimku z gramatiky osobní zájmeno „she – ona“. Loď je tedy žena. Loď je pro námořníka od nepaměti víc než jen pracovní prostředí a dočasné obydlí. Nese v sobě něco víc – kus domova. Stejně jako u nás. Naše plovoucí kavárna nese jméno VLNNA. Ta VLNNA.

…na lodích je zakázáno pískat, protože pískot přivolával bouři. Výjimku má pouze lodní píšťalka.

…na palubu lodi se vstupuje zásadně pravou nohou.

Kontakt

Kavárna VLNNA
Plovoucí kavárna na Malši
Sokolský ostrov 1, České Budějovice

tel: +420 608 001 181
info@kavarna-vlnna.cz
www.kavarna-vlnna.cz

Otevírací doba:

pondělí           Zavřeno
úterý                 Zavřeno
středa     12:00 – 19:00
čtvrtek    12:00 – 19:00
pátek       12:00 – 19:00
sobota     12:00 – 19:00
neděle     12:00 – 19:00

 

Instagram #kavarnavlnna